O nás

Maximum pre klienta

Snahou celej našej spoločnosti a všetkých jej zamestnancov je v maximálnej možnej miere plniť požiadavky zákazníkov - našich klientov. Pre zaistenie tejto snahy pre nás platí: Všetko sa dá, treba len chcieť. V tomto zmysle pristupujeme k požiadavkám našich klientov. Nič nie je nesplniteľné, pokiaľ je na oboch stranách ochota dosiahnuť cieľ.


História spoločnosti

Spoločnosť DAXIS s.r.o. vznikla 1.7.2006 s cieľom poskytovať poradenské a konzultačné služby pre organizácie a podnikateľov prevažne v Košickom a Prešovskom kraji. Vzhľadom na možnosti trhu sme naše aktivity rozšírili na celé územie Slovenska.

Prvotným zameraním našich aktivít bolo poradenstvo pri zavádzaní systémov riadenia kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2000 a pomoc pri príprave spoločností na certifikáciu tohto systému. Neskôr sme doplnili rozsah systémov o systém environmentálneho manažérstva (norma ISO 14011:2004) a manažérstva BOZP (norma OHSAS 18001:2007). Reagujúc na požiadavky našich zákazníkov postupne pridávame do ponuky ďalšie aktivity - podrobnejšie informácie nájdete v sekcii služby.