Služby

Systémy manažérstva podľa ISO moriem

Systémy manažérstva zavádzame a udržiavame podľa nasledujúcich noriem:

ISO 9001:2015 - Manažérstvo kvality,

ISO 14001:2015 - Environmentálne manažérstvo,

ISO 13485:2016 - Manažérstvo kvality zdravotníckych pomôcok,

ISO 27001:2013 - Manažérstvo informačnej bezpečnosti,

ISO 37001:2016 - Protikorupčné manažérstvo,

ISO 45001:2018 - Manažérstvo BOZP,

ISO 50001:2018 - Energetické manažérstvo.

Okrem týchto systémov pripravujeme aj dokumentáciu pre zabezpečenie plnenia povinností pri ochrane osobných údajov.

Certifikácia a registrácia zdravotníckych pomôcok
Pre potreby certifikácie zdravotníckych pomôcok vypracujeme kompletnú dokumentáciu (technický file) a na základe splnomocnenia od klienta komunikujeme s certifikačným orgánom počas procesu certifikácie. Po úspešnej certifikácii v prípade potreby registrácie zdravotníckej pomôcky na ŠUKL-i na základe plnej moci pripravíme potrebné dokumenty a vybavíme registráciu.
Ochrana osobných údajov a počítačové programy
Pre potreby vedenia evidencie meracích zariadení sme pripravili počítačový program s názvom Evidencia zariadení. Bližšie informácie o programe nájdete v ponukovom letáku.

©2019 - DAXIS s.r.o.