Produkty

Všetky produkty

Skip Navigation Links.

©2016 - DAXIS s.r.o. 
 
Systémy manažérstva
Systémy manažérstva podľa medzinárodných noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, ISO 27001 a OHSAS 18001.

Viac tu
CE dokumentácia
Dokumentácia, potrebná pre vydanie prehlásenia o zhode výrobkov a ich registráciu.

Viac tu
Ochrana osobných údajov
Služby, spojené s plnením požiadaviek na ochranu osobných údajov v zmysle platnej legislatívy.

Viac tu
Posudzovanie
Výkon auditu u klientov s cieľom posúdenia plnenia požiadaviek platných legislatívnych a normatívnych predpisov.

Viac tu